top of page
Screen Shot 2022-07-08 at 12.40.19 AM.png

לחץ על כפתור התרומה כדי לתת

btn_donateCC_LG.gif

מעשרות ומנחות

תודה על נתינת החסד והרוח לתת לאדון באמצעות השירות שלנו.
האדון פתח מזרקות של ערוצים אלוהיים כדי לעבוד את האדון עם מנחותיכם בשירות זה, כל אחד מציע לכם את ההזדמנות לנצל את המסתורין האלוהיים של שיקום, פריצת דרך, ניסים והודיה.
התחומים השונים שאתה יכול לתת את מנחתך לאדון כאן כוללים:

  1. מעשרות

  2. פירות ראשונים

  3. הצעת רצון חופשית

  4. ​ הצעה פורצת דרך

  5. מנחת נביא

  6. מנחת הודיה

  7. מנחת ניסים

  8. ​ הצעת שחרור

דרכים שבהן אתה יכול לתרום
Donate
Keyboard and Mouse

באינטרנט

אתה יכול לתת אונליין בצורה מאובטחת דרך PayPal

בטלפון

התקשר אלינו לתת  בטלפון

ב-

+12403082748 (ארה"ב)

או  

+2347088460880 (ניגריה)

בדוא"ל

אתה יכול לשלוח לנו מייל בדרך שאתה מעדיף לתת.

נא לשלוח מייל לכתובת:

info@bishopajoseministries.org

bottom of page