top of page

Acerca de

Screen Shot 2022-02-15 at 1.29.30 AM.png

למד השתדלות  ממשרת!

ספר ההשתדלות

IMG_3079.JPG

הבישוף אג'וסה בקבר המלך  דוד בישראל

הבישוף ד"ר תיאופילוס טאיוו אג'וסה (הבישוף אג'וסה) הוא גורם נבואי/לוחמה מרכזי,
נביא ושליח של למעלה מעשרים (22) שנה במשרה מלאה בשירות ההשתדלות והקריאה.

 

חסד ההשתדלות על חייו ראה אותו מוביל השתדלות טריטוריאלית ומלחמת השתדלות עבור אומות וערים רבות בעולם, במזרח התיכון, ישראל, ירדן, אסיה, ארה"ב ואפריקה; עבור מנהיגי עולם, מנהיגי כנסייה, ארגונים ואנשים כפי שהתגלו והובלו על ידי האדון.

הבישוף אג'וסה זכה לחסד על ידי האל לטפס על הר סיני הקדוש שלוש (3) פעמים ועלה לרגל קדוש לישראל להשתדלות שליחים שבע (7) פעמים ועדיין סופר!


ההשתדלות היא העבודה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ וככזו, משתדלים זקוקים ודורשים הכשרה מתאימה והולמת על מנת להראות את עצמם "מאושרים לאלוהים".
 

אין דרך טובה יותר ללמוד זאת פרט ממרצה בעצמו, שבילה למעלה מעשרים (20) שנה בהשתדלויות עיקריות לתפארת אדוננו ישוע המשיח, שהכניס אותו לשירות והופיע לבישוף אג'וסה חמש (5) פעמים בעשרים (20) השנים האחרונות ותירגם אותו לגן עדן בביקור הראשון שבו ה' הראה לו דברים בלתי חוקיים לעיניים לראות ודיבר אליו דברים בלתי חוקיים לאוזניים לשמוע!
ברוכים הבאים למשרד ההשתדלות!!

קבלו את העותק שלכם של מדריך ההשתדלות המשוח, היוקרתי והמעשי הזה עם תובנות ואסטרטגיות הדרכה להשתדלות שלא ראיתם או שמעתם מאף מקום או מאף אחד אחר!

מרנתה!!!

bottom of page